Podpis elektroniczny

Zajmujemy się dystrybucją systemów do obsługi podpisów elektronicznych firmy CenCert.

Pojęcie podpisu elektronicznego zdefiniowano w ustawie o podpisie elektronicznym z 18 września 2001 " (...) dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone
lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis. (...)"

Bezpieczny podpis elektroniczny - "(...) podpis elektroniczny, który:
a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna, (...)"

Podpis elektroniczny weryfikowany poprzez użycie ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest traktowany jak podpis odręczny na mocy obowiązującego prawa.

W ofercie dostępne są:

podpis-elektroniczny